Apă din surse subterane respectând normele sanitare prin eliminarea fierului şi manganului

Structura de bază pentru tratarea apei subterane corespunde cu cea a apei de suprafaţă.

Cu ajutorul tehnologiei AQUALOOP, fierul şi manganul conţinut deseori în apa subterană poate fi direct oxidat în rezervorul de filtrare u o valoare corespunzătoare de pH şi oxigen atmosferic. În cantităţi suficiente oxidarea fierului are loc în mediu neutru şi alcalin. Eliminarea biologică a manganului are loc în mediul neutru, dar necesită o perioadă de 2 - 3 luni. Microrganismele care sunt prezente de obicei în apa subterană se depun după un anumit timp, pe materialul filtrabil sau pe alte componente.

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen