Apa prelucrată de la staţia de epurare a apelor uzate

Pentru a îndeplini standardele tehnice ale noii Directive europene cadru privind apa, mai multe milioane de proprietari de locuinţe sunt nevoiţi să reabiliteze sistemele de epurare a apelor uzate pe care le deţin, la costuri de mii de euro sau să înlocuiască sistemele existente Directiva UE prevede ca toate staţiile de epurare a apelor uzate să fie retehnologizate şi să includă treapta de tratare biologică secundară pentru a elimina aproape complet bacteriile şi azotul din apa evacuată în canalizare. Utilizarea sistemului de epurare a apei AQUALOOP poate fi inclus în procesul de retehnologizare.

Pentru a retehnologiza sistemele de epurare a apelor uzate existente, statia cu membrana AQUALOOP poate fi direct instalată în interiorul rezervorului de evacuare existent. Stocarea colectiva al apei procesate nu mai este recomandată în acest caz. Datorita faptului că apa este evacuată în acest rezervor fără reziduri grosiere şi materie organică nu este necesar rezervorul de admisie a influentului, pre-filtrul AQUALOOP PURAIN şi suportul de micro-organisme pentru degradarea biologică, reducând astfel costurile. Apa tratată va fii transferată într-un bazin iar de aici este furnizată cu ajutorul pompei şi a unităţii de control RAINMASTER către consumatori pentru a fi reutilizată. Procesul de circuit reduce considerabil cantitatea de apă si prin urmare costurile. Pe lângă costurile reduse, prin reducerea utilizării apei municipale, costurile de evacuare a apei este redus de asemenea în staţiile de epurare, fără descărcare.

1. Kläranlage 6. AL Gebläse
2. Tauchmotorpumpe 7. Klarwasserspeicher
3. AL Bioreaktor 8. Ansaugfilter
4. AL Membranen (1-6 je AL-MS) 9. RAINMASTER Favorit SC Duplex
5. AL Membranstation 10. Ausdehnungsgefäß

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» Mai mult

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» Mai mult

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» Mai mult

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» Mai mult
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen