Higijenizovana voda iz podzemne vode, sa uklanjanjem prisutnih gvožđa i mangana

Osnovni princip za prečišćavanje podzemnih voda odgovara onom za prečišćavanje površinskih voda.

Gvožđe i mangan su često prisutni u podzemnoj vodi i mogu se direktno oksidirati unutar filtracionog tanka uz odgovarajuću pH-vrednost i prisustvo kiseonika iz atmosfere pomoću AQUALOOP-tehnologije. Oksidacija gvožđa se odvija u dovoljnim količinama u neutralnoj i alkalnoj sredini. Biološko uklanjanje mangana se takođe vrši u neutralnoj sredini ali zahteva period 2-3 meseca. Mikroorganizmi koji su uobičajeno prisutni u podzemnoj vodi se talože nakon određenog vremenskog perioda na filterskom materijalu ili drugim komponentama. 

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen