Reinigung und Wartung – spülbarer Boden

Pranje i održavanje – periv pod

Ukoliko, uprkos predtretmanu, čestice prljavštine uđu unutar DRAINMAX-tunela, to je verovatno jedina plastična rigola čiji zidovi i pod se mogu kasnije kompletno isprati, što je od suštinskog značaja za njihovu funkciju. Kod najčešćeg broja konvencionalnih infiltracionih rovova u upotrebi, kod njih se samo kanali za ispiranje mogu naknadno čistiti. U svakom slučaju, fine čestice prljavštine prolaze kroz proreze kanala za ispiranje i tada se postepeno talože na dno i na zidove ovih infiltracionih rovova. Vremenom, ovi rovovi gube svoju efikasnost i na kraju se moraju iskopati kada izgube svoj infiltracioni kapacitet. Pametni dizajn DRAINMAX-sistema znači da je od suštinske važnosti da se zidovi i dno DRAINMAX-infiltracionog tunela mogu potpuno isprati korišćenjem posebnih spojenih šahtova. Stoga je garantovan konstantan nivo efikasnosti infiltracije za dugotrajno funkcionisanje ovog proizvoda.

 

 

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen