Samočišćenje sa 98% efikasnosti

  • Selbstreinigend mit 98 % Wirkungsgrad

Padavine malog intenziteta

Padavine malog intenziteta čine preko 97% svih godišnjih padavina. Stoga, naročito je važno da filter bude dizajniran tako da sakupi ove male količine. Kišnica sakupljena unutar filterske kasete "hidrauličnog skoka" se zatim filtrira i drenira unutar rezervoara. Ova kaseta obezbeđuje da nijedna dragocena kap vode ne bude izgubljena.

Padavine visokog intenziteta

Padavine visokog intenziteta, koje se jave otprilike 4-10 puta godišnje, doprinose sa samo 3% ukupnog prinosa kišnice i koriste se za samočišćenje PURAIN-filtera. Ovi veliki dotoci formiraju vrtloženje unutar PURAIN-filtera, tzv. "hidraulični skok", koji izaziva takvo kovitlanje sa tako jakom silom da čak i nečistoća akumulirana unutar kasete se ispira i prazni sa prelivom.

PURAIN-filter se samočisti tokom pojave velikih padavina. Time se omogućavaju minimalni troškovi održavanja za korisnika u poređenju sa drugim filterskim sistemima. Dostiže se efikasnost filtriranja od preko 98% pomoću ovog jedinstvenog rešenja zahvaljujući samoj konstrukciji PURAIN-filtera. Sa filtriranjem pomoću "hidrauličnog skoka", voda se sakuplja u kaseti, tu se filtrira i zatim drenira u rezervoar. Kaseta omogućava da nijedna dragocena kap vode ne bude izgubljena. Masa od 3,5 kilograma mešavine peščanog šljunka je isprana za samo 30 sekundi tokom ove probe (videti fotografiju) zahvaljujući efikasnosti "hidrauličnog skoka".

Pročitajte Izveštaj o testu upoređenja različitih filtera.

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen