Das sparsamste Regenwasserwerk der Welt
Merenje snage

Najekonomičniji sistem kišnice na svetu

U proseku, uređaj INTEWA RAINMASTER Eco efektivno uštedi više od 75% električne energije.

Nekoliko sličnih uređaja je analizirano u okviru ispitivanja koje je preduzeo FBR (Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. / German Association for Rainwater Harvesting and Water Utilisation / Nemačka asocijacija za sakupljanje i iskorišćenje kišnice) - odobrenih istraživanja u vezi potrošnje električne energije u sistemima kišnice. Kada bi se svi postojeći sistemi u Nemačkoj opremili uređajem RAINMASTER Eco umesto postojećih pumpi, skoro 100 GWh el.energije bi moglo da se uštedi na godišnjem nivou.


Još više ušteđene električne energije

INTEWA je razvila pametan postupak sa uređajem RAINMASTER Eco. Njegova novouvedena u upotrebu membranska pumpa čini ovo tehnološko rešenje naprednijim u odnosu na tehnološki uobičajene sisteme koji koriste konvencionalnu centrifugalnu pumpu sa oko 900W ulazne snage, pumpe koja je "gladna" visokoangažovane snage. I dok ispiranje toaleta zahteva protok vode od svega 5 l/min za ponovno punjenje tanka, dotle centrifugalna pumpa isporučuje 80 l/min sa nepotrebnim utroškom 90% snage pumpe. Suprotno tome, membranska pumpa u uređaju RAINMASTER Eco je perfektno dizajnirana za tipičnu upotrebu u domaćinstvu, koja uz uštedu energije isporučuje dovoljnih 10 l/min protoka vode, a što je više nego dovoljno za osnovne kućne zahteve. U principu, membranska pumpa liči na ljudsko srce: elastična membrana se pokreće prema dejstvu ekscentričnog aktivatora. Ona uvlači tečnost u sebe preko ulaznog ventila pri hodu nadole. Istovremeno, membrana potiskuje vodu van glave pumpe preko izlaznog ventila. Koristi se kako u manjim primenama (kao što su sistemi sa diznama) tako i u tehnologijama velikog obima (kao što su prehrambena i farmaceutska industrija). Membranske pumpe obezbeđuju rad bez habanja delova i pružaju sigurnu zaštitu između pogonskog sistema i pumpanog medijuma.

na vrh

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

» više

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

» više

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

» više

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

» više
 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen