Die häufigsten Fragen und Antworten zur AQUALOOP Wasseraufbereitung

Tümünü Göster / Tümünü gizle

sss katla

AQUALOOP'u hangi uygulamalar için kullanabilirim?

AQUALOOP, modüler bir yapı içerisinde bir araya getirilerek çok sayıda su arıtma sistemi meydana getiren farklı bileşenlerden meydana gelmektedir. Burada farklı uygulama alanları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz.

Kategori: Allgemein
sss katla

AQUALOOP, deniz tuzu gibi çözünmüş maddeleri temizleyebilir mi?

AQUALOOP'un ana bileşeni ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon mekanizmalarıdır. Bu membran en küçük parçacıkları bile (> 0,2 µm) süzer ve bu sayede bakterilerden arındırılmış temiz su sağlar. Çözünmüş maddeler ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon yöntemiyle filtrelenmez, bunun yerine BOİ gibi bazı çözünmüş maddeler AQUALOOP'un biyolojik temizleme sistemiyle giderilir. Tuzlar ve çözünmüş katılar, AQUALOOP arka planında yer alan ters osmoz sistemi kullanılarak giderilebilir.

Kategori: Allgemein
sss katla

Wie lange ist die Gewährleistung auf die AQUALOOP Komponenten?

Die Gewährleistungszeit auf alle INTEWA Produkte beträgt 2 Jahre. Aber auch nach der Gewährleistungszeit sind wir für Sie da, denn wir möchten, dass Sie lange die Vorteile der eigenen Wasserquelle nutzen können. 

Kategori: Allgemein
sss katla

AQUALOOP kullanmaya değer mi?

Birçok ticari atıksu geri dönüşüm veya su arıtma sistemine monte edildiğinde AQUALOOP teknolojisi kendisini birkaç yıl içerisinde geri ödeyecektir. Su kıtlığından ötürü veya kaynak yaratmak amacıyla şu anda dünyanın birçok bölgesinde suyun mutlak suretle geri dönüşümüne ihtiyaç vardır.

"Su geri dönüşüm sistemlerine" sahip birçok kullanıcı, içme suyu satan firmalara bağımlılığın azalması, maliyetlerin düşürülmesi ve çevrenin korunmasına ciddi katkıda bulunulmasıyla birlikte, örneğin kaliteli yağmur sularını arıtarak banyo suyuna dönüştürmek suretiyle evsel atık suların geri kullanımının son derece keyifli olduğunu belirtmektedir.

Kategori: Allgemein
sss katla

AQUALOOP evsel atık su sisteminde çamaşır makinesini de AQUALOOP'a bağlayabiliyorum değil mi?

AQUALOOP atık su arıtma sistemi, kullanılmış suyu optimize edilmiş bir çalışma verimliliği içerisinde geri dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır. Duş ve banyodan çıkan su minimal düzeyde kirlidir. Normalde bu kaynaklardan çıkan su, evin tuvaletlerine ve hatta bahçeye optimum düzeyde geri dönüştürülmüş su sağlamak için yeterlidir. Bu noktada AQUALOOP optimum kalitede su sağlar. Evde daha fazla miktarda geri dönüşümü yapılmış su ihtiyacı olduğunda çamaşır makinesinden çıkan atık su da sisteme bağlanabilir.

Kategori: Allgemein
sss katla

Yağmur suyu ve atık su geri dönüşümü arasındaki avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?

Yağmur suyu kullanımı ve atık su geri dönüşümü, son derece değerli içme suyunun korunmasında kullanılan oldukça farklı iki yöntemdir. Bazı alanlarda yağış olmadığından atık su geri dönüşümü uygulanmaktadır. Eğer bunların her ikisi de mümkünse teknolojiler, uygun su kullanımında kıymetli takviyelerdir. Örneğin yağmur suyu çamaşır makinesi ve bahçenin sulanması için toplanabilirken atık su tuvalet sifon sisteminde kullanılabilir. Daha pek çok farklı kombinasyon da mümkündür. Birçok ülkede yağmur suyu ayrıca duş amacıyla da kullanılmaktadır.

AQUALOOP yağmur suyu, yeraltı suyu ve yerüstü suyu sistemleriyle yağmur suyu kişisel hijyen amacıyla da kullanılabilmektedir.

Bazen bir yöntem ve diğeri arasındaki tercih yerel su yönetmeliklerine bağlıdır. Bu nedenle bir atık su arıtma sistemi kullanılarak hem içme suyu hem de atık su bertaraf ücretlerinden mutlak tasarruf sağlanırken bu durum günümüzde Almanya'daki yağmur suyu sistemleri için her zaman geçerli olmamaktadır.

Kategori: Allgemein
AQUALOOP Bild

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen