Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

DRAINMAX Tünel Drenaj Sistemleri

Yağmur sularının ve arıtılmış atık suyun drenajı için kullanılabilecek iyi bir çözüm!

DRAINMAX Tünel Drenaj Sistemleri için Alman Yapı Enstitüsü DIBt® onayı yenilikçiliği ifade etmektedir. Büyük hacimli ve hafif plastik eğimli yapısı ile toprak altında 1.6 m³ bir boşluk oluşturur. Bu şekilde, yağmur suyu doğrudan kaynağında bertaraf edilebilir ve açık topraktan ve yan deliklerden sızma sağlanabilir. Bu teknoloji, karmaşık boru sistemleri döşeme işlemlerine oranla maliyet tasarrufu sağlar. DRAINMAX Tünel Sistemlerini aynı zamanda arıtılmış atıksuyun drene edilmesi amacıyla da kullanabilirsiniz.

Intewa-DRAINMAX.pdf

Tunnel-Rigole zur Regenwasserbewirtschaftung

Intewa_DRAINMAX_EFH_paket.pdf

Versickerungspaket für Einfamilienhäuser

  • Bilder

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen