Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

PURAIN Yağmursuyu Filtresi

Temiz yağmur suyu - düşük bakım giderleri

Ayrıca hidrolik sıçrama filtresi olarak bilinen PURAIN Yağmursuyu filtresi, 60m² den fazla 15.000m² kadar çatı alanları için büyük yenilikler sunmaktadır.

Hidrolik sıçrama teknolojisi kullanan sistem otomatik olarak kendi kendini temizler. PURAIN Yağmursuyu filtreleri doğadan ilham alınarak tasarlandı: Neredeyse her sıçrama içinde, hidrolik sıçrama fonksiyonlarını görebilirsiniz. Su taşları, zamanla suyun etkisi ile yuvarlak pürüzsüz üzerine akar. Su akışı önemli ölçüde bir süper kritik akış bir alt-kritik gelen, yükseklik damla ile değiştirilir. Dip alt kısmında, su akışlı artık yaygın hidrolik sıçrama olarak bilinen bir süreç içinde alt kritik akış tekrar değişir. Su gücü ile oluşan bu girdap benzeri yapı ve yabancı maddeleri daha sonra bir sonraki seviyeye kadar üzerinde zorla ve aşağı doğru yıkayarak uzaklaştırır. Sonunda filtre, düşük bakım maliyeti ve kendi kendini temizleme özelliği ile çalışmaya devam eder.

Vorteile

 • minimaler Höhenversatz
 • minimale Wartungsintervalle
 • Lösen des Schmutzes durch Eintauchen des Siebes
 • Selbstreinigung durch Wechselsprungeffekt
 • Integrierer Skimmer
 • Integrierte Rückstauklappe
 • minimale Verblockungsneigung durch Trapezspaltsieb
 • optimale Reinigungswirkung Rückspüldüse, da Düse von unten durch das Sieb spült
 • minimale Verblockungsneigung durch Verteilung über die gesamte Siebfläche 
 • sofortiges Filtern = keine Startverluste
 • geringe Neigungsempfindlichkeit

PURAIN Yağmursuyu filtrelerinin aşağıdaki tipleri sanayi ve çok çeşitli ihtiyaçları için tasarlanmıştır:

PURAIN PR-100

PURAIN PR-100:

Müstakil konutlar için PURAIN Yağmursuyu filtresi: Tank ve kepçe taşmasına giren küçük hayvanlara karşı bir geri dönüşsüz vana, koruma da dahil olmak üzere.

PURAIN PR-100 o.R

PURAIN PR-100 o.R

Müstakil konutta yaşayan aileler için PURAIN Yağmursuyu filtresi: Kepçe taşmasına dahil

PURAIN 150-S und PURAIN 150-200-S

Duvar veya zemin için tank montaj kurulumuna uygun için kepçe taşmasına dahil PURAIN Yağmursuyu filtresi

PURAIN PR-200 bis PR 400

PURAIN PR-150 bis PR-400:

Endüstriyel, kamusal veya ticari binalar için PURAIN Yağmursuyu filtreleri. Bu seride tankın kurulumu ya da duvara montajı içinde geliştirilmiştir.

PURAIN PR-HD-200 to PR-HD-400

PURAIN-HD (Heavy Duty) modeli SLW 60 (60 Ton Ağır araçlar), bir yeraltı varyantı olarak tasarlanmıştır. PR-HD yağmur suyu filtreleri konvansiyonel rögar kapakları ve halkaları ile erişilebilir şekilde yapılır.

Üste

 • Bilder

Die Möglichkeiten Trinkwasser einzusparen, haben sich in den letzten Jahren stark weiter entwickelt.

Ein Regenwasserfilter, der sich durch das Wechselsprungprinzip von alleine reinigt.

Das DRAINMAX Tunnel-Rigolen-System: Die einzige Kunststoff-Rigole mit spülbarem Boden.

Das optimierte Hauswasserwerk zur Regenwassernutzung und Grauwassernutzung für jedes Bauvorhaben.

 

Schnelleinstieg

Informationen

Tel. +49 (0)241/96605-0

E-Mail: info@​intewa.​de

Site­mapAGBIm­pres­sumDatenschutzerklärung

Co­py­right © 2018 • IN­TE­WA GmbH Aa­chen